Identitat Corporativa i Seguretat en la Senyalització per a Càmpings

Telefona’ns al 933 71 97 46
o deixa’ns les teves dades i contactem

RGPD

Elements visuals que representen la marca del teu càmping?

L’aplicació de la identitat corporativa en la senyalització d’un càmping és una estratègia que enforteix la imatge de marca, crea una experiència memorable per als visitants i ajuda a diferenciar-se de la competència.
Crear un sistema de wayfinding coherent i distintiu que guiï als visitants de manera efectiva.
Amb un conjunt d’elements visuals que abasten logotips, colors, tipografia i estil de disseny, que representen l’essència i la personalitat del seu càmping.
Pots incorporar la identitat corporativa en la senyalització del càmping en diferents elements:

Tipus de senyalística per a càmpings

senyalística identitat de marca càmpings Solucions Identitat Corporativa projecte ESSA PUNT

Senyalística Identitat Corporativa

La senyalística d’identitat corporativa en un càmping és una part important del brànding i l’experiència del campament. Aquests senyals ajuden a reforçar la imatge i la marca del càmping, creant un ambient coherent i atractiu per als visitants.

senyalística accessible en braille Riu Llobregat Solucions Identitat Corporativa projecte ESSA PUNT

Senyalística d'Ubicació exterior

La senyalística d’ubicació exterior en un càmping és fonamental per a ajudar els acampadors i visitants a orientar-se i trobar ubicacions específiques dins de l’àrea del càmping. Aquests senyals exteriors solen ser útils per a identificar àrees, senderes, instal·lacions i serveis clau.

1 senyalística serveis càmpings Solucions Identitat Corporativa projecte ESSA PUNT

Wayfinding senyalística exterior

Un eficiente sistema de wayfindingen un càmping és essencial per a millorar l’experiència dels acampadors i garantir que puguin accedir a les instal·lacions i serveis de manera fàcil i segura.

senyalística serveis càmpings Solucions Identitat Corporativa projecte ESSA PUNT

Senyalística de Serveis

Els senyals de serveis en un càmping han de ser clares, fàcils de comprendre i estar situades en llocs estratègics dins del càmping perquè els acampadors puguin trobar fàcilment els serveis que necessiten.

senyalística seguretat càmpings Solucions Identitat Corporativa projecte ESSA PUNT

Senyalística de Seguretat

La senyalística de seguretat en un càmping és fonamental per a garantir la seguretat dels visitants i proporcionar informació important en cas d’emergència, advertir sobre perills i proporcionar instruccions en cas d’evacuació.

senyalística accessible càmpings Solucions Identitat Corporativa projecte ESSA PUNT

Senyalística d'Accessibilitat

La senyalística accessible ha de garantir la inclusió de totes les persones en l’experiència d’acampar, assegurant que puguin accedir a les instal·lacions i serveis de manera còmoda, segura i complint amb les lleis d’accessibilitat.

Fabricació a mida de la senyalística per a Càmpings

Sol·licita Assessoria Personalitzada

Principals aplicacions d’identitat corporativa per a la senyalística de càmpings

Senyals exteriors

Els senyals exteriors d’un càmping han de complir amb unes certes característiques tècniques per a garantir la seva eficàcia, seguretat i durabilitat. Respectar el medi ambient i la sostenibilitat.

Senyals interiors

Els senyals interiors en un càmping proporcionen la informació clara i llegible, normalment són informatives serveis comuns i de seguretat per a garantir que els acampadors tinguin una experiència còmoda i segura dins del càmping.

Cartells gran format

Sovint s’utilitzen per a transmetre informació important, promocionar esdeveniments o destacar missatges específics a l’entorn del càmping. Poden ser temporals o permanents.

Tòtems

Els tòtems són comuns en càmpings i contribueixen a l’organització i ajuden els acampadors a trobar el que necessiten i a seguir les normes i regulacions del lloc.

Monòlits

Un monòlit és una estructura vertical, generalment de manera única i cridanera, que s’utilitza per a diversos propòsits en un càmping, com: la publicitat i promoció o la visibilitat de la marca.

Rètols

Els rètols proporcionen informació crucial, orientació i promoció, a més de promoure la seguretat en el càmping. Els rètols lluminosos o no, són la forma més comuna de senyalització exterior.

FAQs sobre Senyalística per a Càmpings

Per què és important la Senyalística en un Càmping?

La senyalització d’un càmping és una part fonamental per a garantir que els acampadors i visitants tinguin una experiència segura i agradable. Aquí destaquem alguns aspectes clau que has de tenir en compte en senyalitzar un càmping:

  • Seguretat: Garantir la seguretat dels visitants és la principal raó per a tenir senyalística en un càmping com a senyals de seguretat, les rutes d’evacuació i els punts de trobada.
  • Orientació: Els senyals proporcionen orientació als acampadors, ajudant-los a trobar àrees d’acampada, instal·lacions, serveis i punts d’interès locals.
  • Comunicació de Regles: La senyalística comunica les regles i regulacions del càmping, promovent un ambient respectuós i ordenat entre els acampadors.
  • Facilita l’Experiència: En proporcionar informació clara i accessible, la senyalística fa que l’experiència dels acampadors sigui més agradable i lliure d’estrès.
  • Prevenció d’Accidents: Els senyals d’advertiment i precaució alerten als acampadors sobre perills potencials, com a àrees prohibides o terrenys irregulars.

Elements Clau de la Senyalística en un Càmping

Per al disseny de la senyalització, amb un sistema de wayfinding adequat i reeixit, és important considerar diversos elements clau de la senyalística:

  • La Seguretat: Els senyals de seguretat, com les sortides d’emergència i les rutes d’evacuació, han de ser clarament identificables i visibles en tot moment.
  • La Ubicació de Serveis: Indicar clarament la ubicació de banys, dutxes, àrees de cuina i punts d’aigua potable.
  • Les Regles del Càmping: Comunicar les regles del càmping de manera efectiva per a fomentar el respecte per l’entorn i la convivència pacífica entre acampadores.
  • La Direcció i la Distància: Senyals que indiquen la direcció i la distància a punts d’interès locals, com a senderes, miradors i atraccions pròximes.
  • Un Disseny efectiu de senyals: Utilitza colors i tipografies llegibles, assegurant que els senyals siguin visibles tant de dia com de nit.
  • Les Normatives i les Regulacions: És fonamental complir amb les normatives i regulacions locals i nacionals quant a senyalística en càmpings. Això garanteix la seguretat dels acampadors i evita problemes legals.
  • La Personalització i Estil coherent: La personalització de la senyalística, fa que el càmping sigui únic i diferent. Adaptar els senyals a l’entorn i la temàtica del teu càmping crea una experiència memorable i coherent.
  • El Manteniment i l’Actualització contínua: Mantingues un programa regular de manteniment i actualització per a garantir que tots els senyals estiguin en òptimes condicions i reflecteixin informació precisa.
  • L’ Accessibilitat: Assegurar-se que la seva senyalística és accessible per a totes les persones, incloent-hi aquelles amb discapacitats visuals.

Sistema de wayfinding per a càmpings

Dissenyar un sistema de wayfinding efectiu requereix planificació, atenció als detalls i la participació dels usuaris per a garantir que els senyals siguin comprensibles i compleixin la seva funció d’orientar als acampadors i visitants dins del càmping.

  1. Senyals de Direcció
  2. Senyals d’Informació
  3. Mapes del Càmping
  4. Senyals de Punts d’Interès
  5. Senyals de Serveis comuns
  6. Senyals de bungalows, cabanyes o parcel·les
  7. Senyals d’Estacionament
  8. Senyals d’Emergència
  9. Senyals de Normes i Regulacions
  10. Senyals d’Accessibilitat
  11. Senyals de Rutes de Senderisme o Ciclisme
  12. Senyals Temporals
  13. Pancartes Decoratives

Quins senyals de Seguretat són obligatòries en un càmping?

Els senyals de seguretat exerceixen un paper essencial, perquè els campistes gaudeixin de les instal·lacions sense perill. A continuació, s’enumeren els senyals de seguretat que són obligatòries en un càmping:

 

  • Sortides d’Emergència: Els senyals que indiquen les sortides d’emergència han d’estar clarament visibles en àrees comunes i estructures.
  • Rutes d’Evacuació: Són senyals d’obligació legal, que assenyalen les rutes d’evacuació i guien als acampadors cap a zones segures en cas d’emergència.
  • Extintors d’Incendis : Els senyals que indiquen la ubicació d’extintors d’incendis per a la resposta ràpida en cas d’incendi.
  • Zones Prohibides: Els senyals que indiquen àrees prohibides, com a zones de perill o restricció d’accés, ajuden a prevenir accidents i garantir la seguretat dels acampadors.
  • Normes de Seguretat: Comunicar les normes de seguretat específiques, com l’ús adequat de fogates, la restricció de vehicles en àrees per als vianants, etc., a través de senyals, és essencial per a evitar accidents i conflictes.

Quines Consideracions de Disseny haig de tenir en compte en crear senyals per a un Càmping?

Per a garantir que la informació es comuniqui de manera efectiva, el disseny de senyals per a un càmping has de tenir algunes consideracions clau:

 

   • Llegibilitat i Claredat: Els senyals han de ser fàcilment llegibles des d’una distància adequada. Utilitza fonts clares i colors contrastants per a garantir que la informació sigui comprensible.
   • Iconografia Universal: Utilitza icones universals reconegudes per a comunicar informació important. Això ajuda als acampadors de diferents nacionalitats a comprendre la informació.
   • Grandària i Ubicació: La grandària dels senyals ha de ser proporcional a l’espai en el qual es trobin i a la distància des de la qual han de ser vistes. Col·locar els senyals a una altura i en llocs estratègics perquè siguin visibles.
   • Materials Duradors: Els senyals en un càmping estan exposades als elements de climàtics, per la qual cosa han d’estar fabricades amb materials duradors i resistents a la intempèrie.
   • Estil gràfic i la Temàtica: Tenir en compte el logotip i la línia d’estil del Càmping, així com si aquest té una temàtica específica, dissenya els senyals d’acord amb aquesta.
   • Accessibilitat: Assegura’t que els senyals siguin accessibles per a totes les persones, incloent-hi aquelles amb discapacitats visuals o de mobilitat.

Recorda consultar amb experts en senyalística et garanteix una senyalització efectiva, memorable i segura.

Pin It on Pinterest