Política de Privacitat

Declaració de Privacitat

Les dades personals subministrades són incorporades a un fitxer on s’emmagatzemen i tracten, responsabilitat de ESSA PUNT, S. a., amb CIF A-62177027 i domicili social en Avinguda de la Riera, 26 nau 4, Sant Just Desvern, 08960 (Barcelona), Telèfon: 933.719.746 i correu electrònic: ESSAPUNT@ESSAPUNT.COM.

En facilitar-nos informació personal, accepta els termes i les condicions de la present Política de Protecció de Dades que posem a la seva disposició en el mateix procés de registre d’aquells, així com de forma permanent i accessible a través dels enllaços corresponents mitjançant la seva publicació electrònica.

Què s’entén per dades personals?

Les dades personals són les dades que identifiquen o permeten identificar a una persona física. Una persona física identificable és aquella que es pot identificar directa o indirectament mitjançant la referència a un nom, un correu electrònic, un telèfon, una adreça postal o factors específics de la identitat física, fisiològica, genètica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona física.

Com utilitzem les seves dades personals?

Des de ESSA PUNT, S. A. tractem la informació personal que el client facilita per donar resposta a la seva sol·licitud o consulta o per a la contractació d’un servei i/o producte. Tot això sobre la base del principi de minimització pel qual les dades que podrem tractar seran adequats, pertinents i limitats als necessaris en funció de les finalitats pels quals van ser recaptats i respectant sempre la voluntat del client.

Com compartim les seves dades personals?

Podem divulgar les seves dades personals a tercers quan sigui necessari per proporcionar-li accés als nostres serveis i per complir amb les nostres obligacions legals. No venem, lloguem ni revelem les seves dades personals a tercers que puguin usar-les amb finalitats de màrqueting i publicitat sense el seu consentiment.

Quins són els drets dels usuaris?

Respectem el seu dret a accedir a les seves dades personals, corregir-los, demanar la seva eliminació o sol·licitar que es restringeixi el nostre ús de les seves dades personals dins dels límits establerts per la llei vigent. També adoptem les mesures necessàries per assegurar-nos que les dades personals que recaptem són exactes i estan actualitzats.

Qualsevol persona té dret a accedir a les seves dades personals.

• Si les seves dades personals són incorrectes o estan incomplets, té dret a demanar-nos que els actualitzem.
• Pot demanar-nos que eliminem les seves dades personals.
• Podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-ho a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir qualsevol dels seus drets enviant una sol·licitud per escrit en Avinguda de la Riera, 26, Sant Just Desvern, 08960 (Barcelona) o per correu electrònic a essapunt@essapunt.com.
Una vegada que rebem la seva sol·licitud i sempre que la mateixa contingui tots els requisits exigits per la llei de protecció de dades, atendrem la seva petició per garantir l’exercici dels seus drets.

Com protegim les dades personals?

Protegim les seves dades personals usant les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i administratives necessàries per reduir els riscos de pèrdua, ús indegut, accés no autoritzat, revelació i alteració.

Quant temps conservem les seves dades?

Les dades per a la gestió de la relació amb el client, la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps que sigui necessari per proporcionar-li els serveis i/o productes que ha contractat. Una vegada finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable.

Quant temps conservem les seves dades?

Si té algun dubte sobre aquesta Política de Protecció de Dades, posi’s en contacte amb nosaltres:

• Per correu electrònic a: essapunt@essapunt.com
• Per correu ordinari en: Avinguda de la Riera, 26, Sant Just Desvern, 08960 (Barcelona).

Pot imprimir, descarregar o conservar de qualsevol altra forma una còpia d’aquesta Política de Protecció de Dades (i de qualsevol versió revisada d’ella) per al seu arxiu.

Pin It on Pinterest